• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 24,26/11/2020 ΚΑΙ 3/12/2020