• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ. & Ε. ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ

Τόπος Υποτροφίας: Ελλάδα

Τύπος Υποτροφίας: Οικονομική Ενίσχυση

Προέλευση Φοιτητών: Έλληνες Φοιτητές

Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: Τμήμα Κληροδοτημάτων

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: Τρίτη, 26 Απρίλιος 2016 – 3:00pm

Ενεργή: Ενεργή