• Ελληνικά
  • English

Ανανέωση εγγραφής χειμερινού εξαμήνου 2015-2016 για προπτυχιακούς φοιτητές

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση της συνεδρίασης της  Συγκλήτου με αριθμό 2916/2-10-2015, το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενεργοποίησε το σύστημα δηλώσεων εγγραφής του χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 για το σύνολο των Τμημάτων του Α.Π.Θ.

από 8 Οκτωβρίου 2015 έως και 30 Οκτωβρίου 2015

 

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους  προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα M.AUTH.GR[1] ή από την εφαρμογή για κινητά ΑΠΘ MOBILE (διαθέσιμη σε android[2] και iOS[3]) επιλέγοντας /Ηλεκτρονική Γραμματεία-> Δήλωση εγγραφής εξαμήνου/αφού πραγματοποιηθεί Είσοδος με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού.

 

Σχετικές οδηγίες[4]

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινίσεις.

——————————————————-

Κέντρο Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: 2310 999000

Τηλεομοιοτυπία: 2310 999100

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@auth.gr

Δικτυακός  τόπος: http://it.auth.gr

 

Συνδέσεις:

———-

[1] http://m.auth.gr/

[2] https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.auth.drupal&hl=el

[3] https://itunes.apple.com/gr/app/apth-mobile-application/id555617353?mt=8

[4] https://www.it.auth.gr/el/mobileauth

 

Από τη Γραμματεία.