• Ελληνικά
  • English

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2017 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 

 

Η υποβολή αιτήσεων για τις ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2017 από τους ενδιαφερόμενους

παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Από τη Γραμματεία