• Ελληνικά
  • English

Απόφαση Πρόσληψης Γραμματέως στο Εργαστήριο Ορθοδοντικής

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος αριθμ. 343/29-3-2017

Προσλαμβάνεται η επικρατέστερη Μαργαρίτη Ελένη

Επισυνάπτεται ο Πίνακας Μοριοδότησης των υποψηφίων