• Ελληνικά
  • English

Ασκηση επί πτυχίω φοιτητών στην Κλινική της Ακ. Προσθετικής

Γίνεται  γνωστό ότι η κλινική άσκηση για τους επί πτυχίω φοιτητές, στην κλινική της Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας, θα  αρχίσει από την Παρασκευή 2-10-2015, και θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή, και ώρα 8.00πμ-12.00μμ.

            .