• Ελληνικά
  • English

Βραβεία/έπαινοι διδασκαλίας και έρευνας της Σχολής Επιστημών Υγείας σε καθηγητές/λέκτορες του Τμήματος Οδοντιατιρκής

Στη Συνεδρίαση της 2ης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Επιστημών Υγείας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 10 πμ. θα λάβουν:

Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα οι κ.κ.:

1. Κοΐδης Πέτρος, καθηγητής

2. Λαμπριανίδης Θεόδωρος, καθηγητής

3. Τζιαφάς Δημήτριος, καθηγητής

 

Έπαινο Αριστείας στην Έρευνα ο κ.:

1. Αθανασίου Αθανάσιος, καθηγητής

 

Βραβείο Αριστείας στη Διδασκαλία οι κ.κ.:

1. Μολυβδάς Ιωάννης, αναπληρωτής καθηγητής

2. Ζωγάκης Παναγιώτης, λέκτορας

3. Μικρογεώργης Γεώργιος, λέκτορας

 

Έπαινο Αριστείας στη Διδασκαλία οι κ.κ.:

1. Πισιώτης Αργύριος, καθηγητής

2. Σακελλάρη Δήμητρα, αναπληρώτρια καθηγήτρια

3. Τορτοπίδης Δημήτριος, επίκουρος καθηγητής

 

Από τη Γραμματεία.