• Ελληνικά
  • English

Δελτίο κλ.άσκησης

Καλείται η φοιτήτρια Καραγκούνη Αννα ΑΕΜ 9967, να προσέλθει στη Γραμματεία της Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας, για προσωπική της υπόθεση, ή να  επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 999558.

 

Από τη Γραμματεία