• Ελληνικά
  • English

Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2015 Εκκρεμμότητες στην Κλινική της Ακίνητης Προσθετικής νεο

Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές του Θ’ Εξαμήνου να προσέλθουν για έλεγχο των στηριγμάτων τους, προσκομίζοντας τις πράσινες κάρτες άσκησης, τα ιστορικά τους, το βιβλιάριο σπουδών και μια φωτογραφία, το συντομότερο δυνατό, στην κ. Μ.Κοκοτή:

 Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές που δεν θα έχουν τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές τους το αργότερο μέχρι τις 10-11-2015, χάνουν το δικαίωμα κλινικής άκσησης στην Ακ. Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016:

 

Κόλλια Αδαμαντία (10081)

Μπαλάσκας Λεωνίδας (10091)