• Ελληνικά
  • English

Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2015 Εκκρεμμότητες στην Κλινική της Ακίνητης Προσθετικής

Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές του Θ’ Εξαμήνου να προσέλθουν για έλεγχο των στηριγμάτων τους, προσκομίζοντας τις πράσινες κάρτες άσκησης και τα ιστορικά τους, το συντομότερο δυνατό. (Υπεύθυνη: κα Μ. Κοκοτή). Οσοι φοιτητές δεν έχουν τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές τους, το αργότερο μέχρι τις 10-11-2015, χάνουν το δικαίωμα κλινικής άσκησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 

 

Βώσσος Αναστάσιος (10069)

Δημητριάδη Παυλίνα (10134)

Θεοδοσοπούλου Ζωή (10145)

Μαγκλάρας Αναστάσιος (10087)

Μελισσόπουλος Παύλος (10088)

Μπομπότας Δημήτριος (10147)

Παπαδημητρίου Γεώργιος (10139)

Τράκης Βασίλειος (10118)

Τσιαβάκη Χρυσούλα (10120)

Κομνηνού Σταυρούλα (10032)

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος (10148)

Κωνσταντινίδου Χριστίνα (9930)

Γαλάνης Απόστολος-Θωμάς (10160)