• Ελληνικά
  • English

ΔΗΛΩΣΕΙΣ και ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ εαρινού εξαμήνου 2015-16

Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2015-16.pdf) του Υπουργείου Παιδείας,

οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών

θα ξεκινήσουν την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

 

η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο

θα ξεκινήσει την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016

 

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών ή είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου στο σύνδεσμο http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx