• Ελληνικά
  • English

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ εαρινού εξαμήνου 2015-16

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

εαρινού εξαμήνου 2015-16

 

οι δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών

θα ξεκινήσουν την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

 

 

Διαδικασία:

Για να δηλώσουν οι φοιτητές τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν κατά το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους μπορούν να εισέρχονται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας για Φοιτητές, https://sis.auth.gr/, κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης (username / password), που διαθέτουν για τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

 

Όσοι φοιτητές έχουν μη λειτουργικούς κωδικούς ή δεν έχουν λάβει κωδικούς πρόσβασης μέχρι τώρα, πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματός μας.

Για την ενεργοποίηση του κωδικού απαιτούνται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες από την έκδοσή του.

 

Στη συνέχεια επιλέγουν το πεδίο ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΟΥ και εμφανίζονται τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο τρέχον εξάμηνο.

Μετά την επιλογή, πατούν ΑΠΟΣΤΟΛΗ και στη συνέχεια από τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ → ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ → οφείλουν να εκτυπώσουν το ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί αναφορικά με μαθήματα που δηλώθηκαν θα πρέπει να επιδεικνύεται στη Γραμματεία το ανωτέρω ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ.

 

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ
http://it.auth.gr
τηλ.:2310 99 9000
fax: 2310 99 9100
email: support@auth.gr

 

Από τη Γραμματεία