• Ελληνικά
  • English

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κεντρική Γραμματεία Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ (Α’ Υπόγειο)
Υποβολή προσφορών μέχρι Τρίτη 18/6/2019 και ώρα 14:00 μμ
Ημερομηνία Διενέργειας: Τετάρτη 19/6/2019 και ώρα 12:00 μμ