• Ελληνικά
  • English

Διατμηματικό/Διεπιστημονικό μάθημα “Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα: διεπιστημονικές Προσεγγίσεις” (Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ.)