• Ελληνικά
  • English

Διοργάνωση δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων Κινεζικής γλώσσας από το Shanghai Lixin University της Κίνας

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων ( http://international-relations.auth.gr/el/node/2150 ), έχει αναρτηθεί ανακοίνωση από το συνεργαζόμενο με το ΑΠΘ, Shanghai Lixin University of Accounting and Finance, της Κίνας, για δωρεάν μαθήματα Κινεζικής Γλώσσας και Πολιτισμού, που θα διεξαχθούν διαδικτυακά την περίοδο από 19 έως και 27 Ιανουαρίου 2021.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 10η Ιανουαρίου 2021.