• Ελληνικά
  • English

Εθελοντική συμμετοχή φοιτητών στην Εβδομάδα Στοματικής Υγειάς

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του ετήσιου συνεδρίου της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (1-2 Απριλίου 2016) έχει διοργανωθεί Εβδομάδα Στοματικής Υγειάς  με κινητή μονάδα στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 28 Μαρτίου έως της 1 Απριλίου και  ώρα 11:00 με 17:00, με την συνεργασία  της επιτροπής κοινωνικής πολιτικής και υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά, να στείλουν όνομα και τηλέφωνο επικοινωνίας στο email : mgouliot@dent.auth.gr.

ΘΑ ΔΟΘΕΙ  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ