• Ελληνικά
  • English

Εκδήλωσης του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.

Θα θέλαμε να ζητήσουμε την συνδρομή σας στην διάχυση της πληροφόρησης σχετικά με την Εκδήλωση με θέμα “Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Α.Π.Θ.” την οποία διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ..

Η σχετική ανακοίνωση η οποία βρίσκεται στο https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=706.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ