• Ελληνικά
  • English

Εκκρεμμότητες στην Κλινική της Ακίνητης Προσθετικής ΝΕΑ

Καλούνται οι φοιτήτριες ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΕΜ 9815 και ΣΒΑΡΝΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΕΜ 9891, να επικοινωνήσουν με την  Γραμματεία του Εργαστηρίου Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας, το συντομότερο δυνατό (έστω και τηλεφωνικά στο 999558), για φοιτητική τους εκκρεμμότητα.

 

Από τη Γραμματεία.