• Ελληνικά
  • English

Εκκρεμμότητες στην Κλινική της Ακίνητης Προσθετικής νέο

Καλείται ο φοιτητής του Θ’ Εξαμήνου, Ζήσης Μέλιος (10137) να επικοινωνήσει με την κα Μ. Κοκοτή, Δευτέρα 19/10/15 13.00 – 16.00μμ, Τρίτη 20/10/15 13.00 – 16.00μμ, Παρασκευή 23/10/15 9.00 – 12.00πμ.