• Ελληνικά
  • English

Εκκρεμμότητες στην Κλινική της Ακίνητης Προσθετικής

Καλείται ο φοιτητής ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΕΜ 9948, να επικοινωνήσει έστω και τηλεφωνικά, με την Γραμματεία του Εργαστηρίου Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτυεματολογίας, το συντομότερο δυνατό, για προσωπική του υπόθεση.