• Ελληνικά
  • English

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΓΙΕΣ

Από την Πέμπτη της Τυροφάγου (15Φεβουαρίου) μέχρι και την επομένη της Καθαράς Δευτέρας(20 Φεβρουαρίου) δεν πραγματοποιούνται μαθήματα
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 

Από τη Γραμματεία