• Ελληνικά
  • English

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ