• Ελληνικά
  • English

ΕΝΑΡΞΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ