• Ελληνικά
  • English

Ενημέρωση για την προκήρυξη του Β’ κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις “Μουσικές Τέχνες”

Συνημμένη θα βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το Μεταπτυχιακό. 
 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 9η Σεπτεμβρίου 2016. 
 
Τα μαθήματα ξεκινούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη