• Ελληνικά
  • English

Ενημέρωση για το επιλεγόμενο μάθημα Τεκμηριωμένης Συνταγογράφησης στην Οδοντιατρική (ημέρα και ώρα)

Σας ενημερώνω ότι το επιλεγόμενο μάθημα της Τεκμηριωμένης Συνταγογράφησης στην Οδοντιατρική (Κωδ. 100902S),

θα γίνεται κάθε Δευτέρα, 3 – 5  στην αίθουσα σεμιναρίων του Α’ Υπογείου της Οδοντιατρικής (κατόπιν αιτήματος των φοιτητών).