• Ελληνικά
  • English

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (5.4.2019)

Η ανακοίνωση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών