• Ελληνικά
  • English

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ_Σχετικά με Πανελλαδική Απεργία στις 4-2-2016

Λόγω της Πανελλαδικής Απεργίας στις 4-2-2016 δεν πραγματοποιηθούν κλινικές και εργαστήρια.

Οι δε προγραμματισμένες εξετάσεις θα μεταφερθούν σε νέες ημερομηνίες που θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα.

 

Από τη Γραμματεία