• Ελληνικά
  • English

Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας ΣΝΕΓ αλλοδαπών φοιτητών Α.Π.Θ._Φεβρ.2016/ αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης για τα Α και Β εξάμηνα

Παρακαλώ ανοίξτε στο συνημμένο

 

Από τη Γραμματεία