• Ελληνικά
  • English

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 «ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΙΙ »

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΜΑΘΗΜΑ :  «ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ ΙΙ »

 

ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  (ΟΧΙ  ΣΤ΄ ΕΤΟΣ )

 

ΠΕΜΠΤΗ  4/2/2016   ώρα 10 π.μ. προφορικές εξετάσεις στη αίθουσα ασκήσεων             

                                       του Εργαστηρίου

                                      Ακολουθούν οι γραπτές εξετάσεις           

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓ.ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ  Δευτέρα 11/1/2016

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΕΙΝΑΙ :

1. NΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2. Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.