• Ελληνικά
  • English

Επείγον – Εκκρεμότητες με την Οικονομική Επιμελητεία

Εξαιρετικά ΕΠΕΙΓΟΝ

Όσοι φοιτητές έχουν εκκρεμότητες με την Οικονομική Επιμελητεία για την κατοχύρωση των εργασιών τους στις κλινικές,

να τις τακτοποιήσουν μέχρι την Δευτέρα 8/2/2016.

 

Από την Οικονομική Επιμελητεία