• Ελληνικά
  • English

Επείγουσα Ανακοίνωση Περιγραφική Ανατομική Ι _ Εξεταστική Ιανουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το μάθημα

Περιγραφική Ανατομική Ι (κωδ. 10 01 01 C,01-01 Α΄ Εξάμ.)

 

Συμπεριλήφθηκε εκ παραδρομής (8/2/16) στο πρόγραμμα εξεταστικής Ιανουαρίου 2016 ενώ δεν υπάρχει δικαίωμα εξέτασής του.

 

Σε περίπτωση που δοθεί δικαίωμα εξέτασης των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου θα ανακοινωθεί επικαιροποιημένο πρόγραμμα της εξεταστικής του Ιανουαρίου.

 

 

 

Από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών