• Ελληνικά
  • English

ΕΠΕΙΓΟΝ: Έναρξη ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΣ 2016 – αφορά τους 5ετείς φοιτητές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον

Η Πρακτική Άσκηση θα υλοποιηθεί το τρίμηνο ΜΆΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ

Οι 5ετείς φοιτητές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση θα πρέπει ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

12 – 14 Απριλίου 2016 και έως τις 14:00
να υποβάλλουν  Online αιτήσεις στο σύστημα της Πρακτικής Άσκησης (εισαγωγή προσωπικών στοιχείων και επιλογή των θέσεων Πρακτικής Άσκησης)

Στις 15 Απριλίου 2016 και έως τις 12:00: θα γίνει η επιλογή φοιτητών και αντιστοίχησή τους στις θέσεις Πρακτικής Άσκησης από τους Επιστημονικά Υπευθύνους.

Από τη Γραμματεία