• Ελληνικά
  • English

ΕΠΕΙΓΟΝ : ΓΙΑ ΤΟΥΣ 5ετεις ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ – ΜΑΙΟΣ 2016

Όσοι φοιτητές δεν επελέγησαν για πρακτική άσκηση, η αίτησή τους έχει ακυρωθεί.

Οι φοιτητές αυτοί, καθώς και όσοι δεν είχαν πραγματοποιήσει μέχρι τώρα την εγγραφή τους στο σύστημα, θα μπορούν να ξεκινήσουν στις 16/5/2016 με αντίστοιχη λήξη 15/8/2016.

18-19/4/2016 και έως τις 14:00:

Νέα Προθεσμία για Online αιτήσεις των φοιτητών στο σύστημα της Πρακτικής Άσκησης (εισαγωγή προσωπικών στοιχείων και επιλογή των θέσεων Πρακτικής Άσκησης)

Δικαίωμα επιλογής μέχρι τριών (3) Φορέων Εκπαίδευσης.

Όσοι δεν επελέγησαν στην πρώτη φάση Θα πρέπει να μην επαναλάβουν οι ίδιες επιλογές φορέων εκπαίδευσης για πρακτική άσκηση.

20/4/2016 και έως τις 12:00:
επιλογή φοιτητών και αντιστοίχησή τους στις θέσεις Πρακτικής Άσκησης από τους Επιστημονικά Υπευθύνους.

Από τη Γραμματεία