• Ελληνικά
  • English

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – Συμμετοχή σε Φόρουμ Φοιτητών του δικτύου ASEM (Asia-Europe Meeting)

Στην ιστοσελίδα http://www.asef.org/projects/themes/education/3568-5th-asef-rectors-conference-and-students-forum-arc5- είναι αναρτημένες όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι φοιτητές/-τριες, 18 έως 30 ετών (κατά προτεραιότητα- κατ’ εξαίρεσιν αιτήσεις θα κριθούν επίσης), από όλα τα επιστημονικά πεδία και όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακοί/-ές, μεταπτυχιακοί/-ές, υποψήφιοι/-ες διδάκτορες). Μόνη προϋπόθεση τίθεται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτής και προφορικής) και η ετοιμότητα συμμετοχής σε on-line προπαρασκευαστική φάση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 22 Ιανουαρίου 2016 στην ιστοσελίδα https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/arc5

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο email: arc@asef.org