• Ελληνικά
  • English

ΕΠΕΙΓΟΝ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 31/3 & 15/4/16): ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ (ΣΠΟΥΔΕΣ, ΕΡΕΥΝΑ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)

Πρόγραμμα υποτροφιών της Εσθονίας σε πανεπιστημιακούς/ές δασκάλους/-ες και νέους/ες ερευνητές/-τριες για ακαδημαϊκές επισκέψεις (παραγωγή επιστημονικού έργου, διδασκαλία, ανάπτυξη συνεργασιών) και έρευνα σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ιδρύματα Έρευνας και Ανάπτυξης της Εσθονίας.

Η επιχορήγηση αφορά τόσο βραχυπρόθεσμη (1-9 ημέρες) όσο και μακροπρόθεσμη κινητικότητα (10 ημέρες έως 10 ημερολογιακούς μήνες). Το ύψος της υποτροφίας είναι 45 Ευρώ ημερησίως/422 Ευρώ μηνιαίως.

Η αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://archimedes.ee/en/foundation/document-submission-form/ έως τις 31 Μαρτίου 2016.

Στην ιστοσελίδα: http://www.studyinestonia.ee/scholarships (μενού For Researchers) υπάρχει σύνδεσμος με τον οδηγό του προγράμματος, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με τους συνδέσμους του προγράμματος στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Εσθονίας. Για πληροφορίες, αρμόδιος είναι ο συντονιστής του προγράμματος: Mr Sander Kirsel, email: sander.kirsel@archimedes.ee

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στην ίδια ιστοσελίδα http://www.studyinestonia.ee/scholarships είναι αναρτημένες πληροφορίες για προγράμματα υποτροφιών που αφορούν σε

α) σπουδές (μενού Degree Studies): προπτυχιακές/μεταπτυχιακές, εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικής διατριβής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://archimedes.ee/en/foundation/document-submission-form/ έως τις 31 Μαρτίου 2016.

β) θερινά σχολεία, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων εσθονικής γλώσσας & πολιτισμού (μενού Short Programmes). Η αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://archimedes.ee/en/foundation/document-submission-form/ έως τις 15 Απριλίου 2016.

Επισημαίνουμε ότι η http://www.studyinestonia.ee αποτελεί πληροφοριακή πύλη, όπου επίσης μπορούν να αναζητηθούν αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά), πληροφορίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης της χώρας, πληροφορίες για εργασία στη χώρα.