• Ελληνικά
  • English

ΕΠΕΙΓΟΝ_ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ_Έναρξη ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΣ 2016 – αφορά τους 5ετείς φοιτητές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Πρακτική Άσκηση θα υλοποιηθεί το τρίμηνο ΜΆΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ.
Οι θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Οδοντιατρικής είναι 55.

Οι 5ετείς φοιτητές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην Πρακτική Άσκηση θα πρέπει ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

12 – 14 Απριλίου 2016 και έως τις 14:00
να υποβάλλουν Online αιτήσεις στο σύστημα της Πρακτικής Άσκησης (εισαγωγή προσωπικών στοιχείων και επιλογή των θέσεων Πρακτικής Άσκησης)

Για την Online Αίτηση οι φοιτητές θα πρέπει να μπουν στο παρακάτω link:
dasta.auth.gr – Πρακτική Άσκηση – Διαχείριση Πρακτικής Άσκησης – Φοιτητές /Φοιτήτριες – Είσοδος με τον Ιδρυματικό τους Λογαριασμό

και να καταχωρήσουν τα παρακάτω στοιχεία:
1. Γενικά Στοιχεία: όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, φύλο, ημερομηνία γέννησης, email εκτός του Πανεπιστημιακού, τηλέφωνο, πόλη κατοικίας, διεύθυνση κατοικίας), ΑΕΜ.
2. Αριθμός Ταυτότητας / Εκδούσα Αρχή (στην περίπτωση που δεν υπάρχει Ταυτότητα, αλλά διαβατήριο, τότε θα συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο).
3. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ
4. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ & ΔΟΥ
5. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – ΑΜΚΑ
6. IBAN:  αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (πρώτος δικαιούχος ή συνδικαιούχος).

Επίσης, θα πρέπει να επιλέξουν τον Φορέα Εκπαίδευσής τους (Οδοντιατρείο).
Ο κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει μέχρι 3 Φορείς Εκπαίδευσης και να τους ιεραρχήσει (υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να μην επιλεγεί κάποιος για κανέναν από τους τρεις Φορείς που έχει δηλώσει, αλλά για κάποιον που δεν δήλωσε).

Σας πληροφορούμε ότι μέχρι σήμερα μόνο 15 οδοντίατροι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, οι οποίοι αιτήθηκαν συνολικά 19 θέσεις πρακτικής άσκησης.

Στα παρακάτω link θα βρείτε:
πληροφορίες: https://dasta.auth.gr/uploaded_files/635916402119712150.pdf

εγχειρίδιο χρήσης: https://dasta.auth.gr/uploaded_files/635936722457748738.pdf

Στις 15 Απριλίου 2016 και έως τις 12:00: θα γίνει η επιλογή φοιτητών και αντιστοίχησή τους στις θέσεις Πρακτικής Άσκησης από τους Επιστημονικά Υπευθύνους.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι φοιτητές που κάνουν Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι (άμεσα ή έμμεσα ή να έχουν τη φοιτητική τους ασφάλιση).

Για το λόγο αυτό, οι φοιτητές πριν ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ή να στείλουν ηλεκτρονικά) δύο έντυπα:
α) φωτοτυπία της βεβαίωσης του ΑΜΑ ΙΚΑ,
β) φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασθενείας ή υγείας (τη σελίδα που φαίνεται ότι έχουν άμεσα ή έμμεσα ασφάλεια),
προκειμένου να διαπιστώνεται ότι πράγματι οι φοιτητές έχουν ασφάλεια ή όχι.
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κα Παπαγεωργίου Βάσω
Τηλ: 2310 997136, Fax: 2310 997067
Email: vvpapage@auth.gr

ή στη Γραμματεία του Τμήματος
Τηλ. 2310 999475, 999450
Email: info@dent.auth.gr

Από τη Γραμματεία