• Ελληνικά
  • English

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

Εξεταστική ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Εργ. Ιστολογίας Εμβρυολογίας:   Εξετ. Μαθημ. Εργαστ.Ιστολ.Εμβρυολογ – ΟΔΟΝΤ.

Εργ. Βιολογικής Χημείας:    Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση σχετικά με τις εξετάσεις των φοιτητών Οδοντιατρικής στο μάθημα Μικροβιολογία-Ανοσολογία

εξετ.Ιστολογίας-Εμβρυολ.Ι εξετ.Ιστολογίας-Εμβρυολ.ΙΙ – Copy

εξετ.Ιστολογίας-Εμβρυολ.Ι

εξετ.Ιστολογίας (1)

Ανακοίνωση εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2023 στο μάθημα Δερματολογία – Αφροδισιολογία

23_09_05_Ανακοίνωση_ΙΠ_ΙΠ1_ΙΠ2_Παλιό_ΠΠΣ_med_dent_κοινό_χωρίς_ομάδες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ