• Ελληνικά
  • English

Επισήμανση ΑΚΙΝΗΤΗ Ι

Επισημαίνεται ότι, το μάθημα ΑΚΙΝΗΤΗ  Ι, του Εργαστηρίου Ακίνητης Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας, αρχίζει την εργαστηριακή του  άσκηση στις 28-9-2015, στα εργαστήρια του 3ου ορόφου, σύμφωνα με ανακοίνωση που έχει προηγηθεί, και τις θεωρητικές παραδόσεις στις 1-10-2015,σ την αίθουσα παραδόσεων υπογείου.

 

Από τη Γραμματεία