• Ελληνικά
  • English

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τα Εργαστήρια Ιατρικής Φυσικής αρχίζουν από την Πέμπτη 3  έως και την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016. Ο κάθε φοιτητής γνωρίζει το τμήμα που επέλεξε ώστε οι ώρες των εργαστηρίων να μην συμπίπτουν με  τις ώρες άλλων εργαστηρίων.

 

Τα εργαστήρια Ιατρικής Φυσικής πραγματοποιούνται στους χώρους του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής (εκεί που κάνατε εγγραφή για τα εργαστήρια).

 

Το πρώτο/εισαγωγικό εργαστήριο θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

 

Τμήμα Δευτέρας 09-10                   την Δευτέρα          7 Μαρτίου                   09:00

Τμήμα Τρίτης      09-10                   την Τρίτη               8 Μαρτίου                   09:00

Τμήμα Τετάρτης 13-14                   την Τετάρτη          9 Μαρτίου                   13:00

Τμήμα Πέμπτης  09-10                   την Πέμπτη                    3 Μαρτίου                   09:00

Τμήμα Παρασκευής 09-10   την Παρασκευή    4 Μαρτίου                   09:00

 

 

         

                                      Από το Εργαστήριο