• Ελληνικά
  • English

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι εγγραφές στα εργαστηριακά μαθήματα

του επιλεγόμενου μαθήματος (Β’ εξαμήνου)

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

του Τμήματος Οδοντιατρικής

γίνονται στην ιστοσελίδα https://elearning.auth.gr

χρησιμοποιώντας για είσοδο τον ιδρυματικό λογαριασμό Α.Π.Θ.

 

Κλειδί εγγραφής στο μάθημα:

dentinfo2_2016

 

Κατόπιν στα Εργαστήρια επιλέγετε ένα τμήμα.
 

Έναρξη εγγραφών 2-3-2016.

 

 

Τα πρώτο εργαστηριακό μάθημα θα γίνει

Τρίτη 8-3-2016

στη νησίδα Οδοντιατρικής.

 

 

                                                                                        Από το Εργαστήριο