• Ελληνικά
  • English

Ζ΄ εξάμηνο έλεγχος

Καλούνται οι παρακάτω φοιτητές του Ζ’ Εξαμήνου να προσέλθουν για έλεγχο, προσκομίζοντας την πράσινη κάρτα άσκησης, το βιβλιάριο σπουδών και μια φωτογραφία, Δευτέρα 19/10/15 13.00 – 16.00μμ, Τρίτη 20/10/15 13.00 – 16.00μμ, Παρασκευή 23/10/15 9.00 – 12.00πμ. (Υπεύθυνη: κα Μ. Κοκοτή)

 

Κωσταράκου Δήμητρα (10280)

Grigoryan Larisa (10284)

Βίτκος Ευάγγελος (10177)

Βούτας Δημήτριος (10265)

Γεωργιοπούλου Χρυσούλα (10178)