• Ελληνικά
  • English

Κατατακτήριες Εξετάσεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ 2015-2016

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων είναι

από τις 2 έως 16 Νοεμβρίου 2015.

 

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος)

2. Αντίγραφο πτυχίου (για τους τίτλους της αλλοδαπής απαιτείται ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ)

 

Η ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Το Πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα μετά τη λίξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 

Από τη Γραμματεία.