• Ελληνικά
  • English

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΟΝΤΙΔΟΥ: Οικονομική ενίσχυση απόρων φοιτητών με καταγωγή από τη Μακεδονία

2016_Κληροδότημα Κοντίδου

Προκήρυξη του Σωματείου Άγιος Βασίλειος-Βασιλειάδα σχετικά με τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε τρεις (3) φοιτητές Πανεπιστημίου, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΟΝΤΙΔΟΥ.

Η οικονομική ενίσχυση αφορά σε εφάπαξ καταβολή ποσού 650 Ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν -με συστημένη επιστολή- την αίτησή τους με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο γραφείο του Σωματείου, στη διεύθυνση: Βασ. Ηρακλείου 19, 2ος ορ., 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, έως τις 10 Φεβρουαρίου 2016.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2310 269369 και 6974331043