• Ελληνικά
  • English

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΟΝΤΙΔΟΥ (15.12.2019)

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η προκήρυξη του Σωματείου Άγιος Βασίλειος-Βασιλειάδα σχετικά με τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές και φοιτήτριες Πανεπιστημίου, με καταγωγή από τη Μακεδονία, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΟΝΤΙΔΟΥ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Φεβρουαρίου 2019