• Ελληνικά
  • English

ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ»

Η συνεδρίαση της Ειδικής 7μελούς Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2016, ώρα 14.30 μ.

 

Εξελέγη κατά πλειοψηφία ο κ. Στυλιανός Δαλαμπίρας.