• Ελληνικά
  • English

ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ»

Η συνεδρίαση της Ειδικής 7μελούς Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2016, ώρα 10.00 π.μ.

Εξελέγη κατά πλειοψηφία ο κ. Νικόλαος Οικονομίδης.