• Ελληνικά
  • English

ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»

Η συνεδρίαση της Ειδικής 7μελούς Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2016, ώρα 10.00 π.μ.

Εξελέγη κατά πλειοψηφία ο κ. Δημήτριος Τορτοπίδης.