• Ελληνικά
  • English

ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ»

Η συνεδρίαση της Ειδικής 7μελούς Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 2017, ώρα 12.00 μ.

Εξελέγη ομόφωνα ο κ. Πάρις Γερασίμου.