• Ελληνικά
  • English

Μάθημα επιλογής “Κρανιογναθικές διαταραχές” του Ε΄ εξαμήνου

Γίνεται γνωστό ότι το μάθημα επιλογής του Ε΄ εξαμήνου “ΚΡΑΝΙΟΓΝΑΘΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ”,  θα  αρχίσει να διδάσκεται από την επόμενη Τρίτη 6-10-2015, και ώρα 15,00μμ-17.00μμ, στο υπόγειο του κτιρίου Οδοντιατρικής.