• Ελληνικά
  • English

ΜΠΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δέχεται έως τις 24 Νοεμβρίου 2017, αιτήσεις για φοίτηση για το Έτος 2018. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» εδράζεται στο Ιατρικό Τμήμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη.